VND
Nội dung bắt buộc:
Mã QR chỉ cung cấp cho nạp tiền lần này.Vui lòng không chuyển vào tài khoản MoMo
Mở QRpay trên
Không lặp lại mã quét
1.Mở QRpay trênMobile Banking
2.Quét mã QR
3.Xác nhận số tiền, hoàn tất thanh toán