Tiền mã hóaTiền mã hóa
Mạng lưới:
1 USDT =
Địa chỉ:
1. Vui lòng nạp tiền đúng mạng lưới đã chọn2. Số tiền nạp tối thiểu là 5 USDT
Tiền mã hóa
Không chịu trách nhiệm nếu lặp lại mã quét
1.Mở quét mã địa chỉ
2.Quét mã QR
3.Xác nhận số tiền, hoàn tất thanh toán