Hội viên
Lưu trình chuyển khoản ATM
01
Cho thẻ vào máy nhập số PIN, sau đó chọn chức năng“ chuyển khoản đến ngân hàng khác”. Màn hình sẽ hiện lên danh sách các ngân hàng có thể chuyền khoản đến.
02
Chọn ngân hàng cần chuyển khoản đến.
03
Hãy nhập số tài khoản thụ hưởng của chúng tôi và xác nhận lại là chính xác.
04
Nhập số tiền cần chuyển và bấm nút “ Đồng ý ” để hoàn tất chuyển tiền.
05
Sau khi giao dịch chuyển khoản thành công, hãy bảo quản biên lai để xác nhận có chuyển tiền.