Hội viên
Lưu trình chuyển khoản tại quầy
01
Hãy đem theo CMND của bạn đến quầy ngân hàng và lấy 1 tờ giấy nộp tiền.
02
Điền thông tin vào giấy nộp tiền, bao gồm: tên người nhận,số tài khoản, chi nhánh ngân hàng, số tiền ( và điền họ tên người nộp vào nội dung nộp tiền ).
03
Sau khi điền xong thông tin, hãy nộp giấy đó cho nhân viên ngân hàng ( Nếu chuyển khoản khác hệ thống ngân hàng sẽ thu phí chuyển tiền, số tiền bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào mức phí của ngân hàng đó đưa ra ).
04
Và chờ đợi nhân viên ngân hàng xử lý, sau khi xử lý xong hãy bảoquản tờ giấy nộp tiền.